Ty ren M14

Đường kính: M14

Chiều dài: 1m-6m

Mác thép: SAE1008, SS400,…

Xử lý bề mặt: nhúng nóng, xi mạ (mạ điện phân)

Danh mục: